Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

SOP - Závěrečný účet za rok 2017

24.7.18

Cena stočného platná od 1.1.2019

8.1.19

31.12.19

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP Přelouč na rok 2019

13.1.19

31.12.19

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SOP na roky 2019-2023

13.1.19

31.12.23

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za 1-12 2018

1.2.19

30.6.19

Neznámý vlastník pozemků v kat. území obce Kobylnice

Ivana Veselá

12.3.19

30.4.19

Záměr obce na pronájem prodejny potravin

Ivana Veselá

13.3.19

31.5.19

Závěrečný účet za rok 2018

Ivana Veselá

17.3.19

30.6.20

Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Ivana Veselá

19.3.19

26.5.19

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro Volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019

Ivana Veselá

24.3.19

31.5.19

Oznámení a vyrozumění o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku

Ivana Veselá

2.4.19

20.5.19

Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele

Ivana Veselá

7.4.19

31.5.19

Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky malého rozsahu

Ivana Veselá

9.4.19

30.4.19

Informace pro voliče - změna trvalého pobytu

Ivana Veselá

10.4.19

26.5.19

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ivana Veselá

10.4.19

31.12.19

Svolání zasedání OZ na 23.4.2019

Ivana Veselá

16.4.19

24.4.19

Archiv